bloem in handen

Anne-Miek Osteopathie

Osteopathie bij zwangerschap

Door de vormverandering van het lichaam, de veranderde ligging van de organen maar ook door de invloed van de hormonen, ondergaan met name de bindweefselstructuren van het lichaam aanzienlijke veranderingen. Indien het lichaam niet in staat is deze veranderingen harmonieus op te vangen kunnen er klachten ontstaan. Naar de bevalling toe is het bovendien belangrijk dat er geen problemen zijn in de bekkengewrichten, dit om een vlotte indaling en geboorte mogelijk te maken. Het is niet moeilijk te begrijpen dat een blokkade in deze regio de noodzakelijke uitzetting van het bekken beperkt, en de bevalling dus bemoeilijkt. Ook klachten in de boven rug en de nek kunnen het gevolg zijn van het feit dat je lichaam niet in de mogelijkheid is om aan te passen op de veranderingen tijdens je zwangerschap. Daarom zal er steeds een grondige evaluatie gemaakt worden van de mobiliteit in het bekken en de rug.

De osteopathische zorg bij de zwangere vrouw richt zich op het totale lichaam waarbij de klachten op een natuurlijke manier behandeld worden, zonder het kind in gevaar te brengen. Consultaties gebeuren al dan niet in samenspraak met de verloskundigen. Osteopathie is er juist primair op gericht om het lichaam weer in balans te brengen. Hoe beter de moeder het vergaat des te beter is het voor het kind, voor nu en later.

Gedurende de zwangerschap mogen veel medicatie niet gebruikt worden, osteopathie kan hier een goed alternatief voor zijn.

Indicaties om een osteopaat te raadplegen zijn: